1. Reikwijdte van onze diensten

Via deze website, bieden wij (tomscatch.com, website eigendom van tomsCatch Charters & Guides SL) vistrips aan via ons online platform. Charters en visgidsen kunnen hun services op onze site aanbieden en bezoekers kunnen hun vistrips boeken. Door het maken van een reservering via tomscatch.com (on-line of off-line), gaat de gebruiker een rechtstreekse contractuele verhouding (juridisch bindend) met de eigenaar van de boot of met de gids aan. tomsCatch Charters & Guides SL handelt uitsluitend als tussenpersoon tussen de charter/gids en de klant. De weergegeven informatie is gebaseerd op informatie die de charters aan ons verstrekt. De charters/gidsen hebben toegang tot een back-end administratie waar ze hun prijzen, beschikbaarheden en andere informatie op onze website kunnen veranderen, bijwerken of toevoegen. Hoewel we proberen de informatie zo nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen we niet controleren of garanderen dat alle informatie juist is. Noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten (waaronder octrooien en typografische fouten), onderbreking (vanwege tijdelijke server storingen of gedeeltelijke reparaties, upgrades en het onderhoud van onze website of op andere wijze), onjuiste, misleidende, onjuiste of onvoldoende informatie. Onze diensten zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De gebruiker mag de vistrips niet doorverkopen.

2. Prijzen en beste prijs garantie

De prijzen op onze website zijn uiterst competitief en zijn direct door de gids of booteigenaar gepubliceerd. We rekenen geen extra administratie kosten aan. Bij de prijzen geven we zeer nauwkeurig aan wat in de prijs inbegrepen is en wat niet.

3. Privacy

Tomscatch.com volgt ethische normen en respecteert uw privacy. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden doorgeven zonder uw toestemming.

4. Annulering

Bij het boeken van een vistrip op tomscatch.com (on-line of off-line) gaat de gebruiker akkoord met de annuleringsvoorwaarden. Alle annuleringen moeten minstens 7 dagen voor de geprogrammeerde vistrip door Tomscatch Charters & Guides SL ontvangen zijn. Boekingen die minder dan 7 dagen voor de trip geannuleerd worden, moeten volledig betaald worden. Klanten die niet op de afgesproken datum en tijdstip komen ('No-show') moeten de volledige boeking betalen. Als u te laat komt, dan de skipper of gids de trip inkorten of zelfs annuleren. In geval van slecht weer verliest u uw geld niet; dan zoeken we een alternatieve datum of krijgt u uw geld terug. Contacteer de skipper/gids 24h-48h op voorhand om de trip te bevestigen(ivm meteorologische omstandigheden). In geval van annulering heeft de klant geen recht op compensatie van gemaakte kosten om de vistrip te kunnen maken, zoals hotelkosten, transportkosten, enz

5. Omboeken en veranderingen

De vistrips kunnen tot 7 dagen voor vertrek veranderd worden. Voor elke wijziging is er een kost van 50 euro.

6. Verantwoordelijkheden en Gedrag

De vissers en de gasten zijn verantwoordelijk voor hun daden en aansprakelijkheidsverzekering is aangeraden. Voor uw veiligheid, tolereert Tomscatch Charters & Guides S.L. geen alcohol en drug misbruik. De veiligheid van de klant primeert. De skippers en visgidsen kunnen volledig autonoom beslissen om een vistrip vervroegd te beëindigen and hij/zij oordeelt dat de veiligheid van de klant in gevaar is. Overdreven en onverantwoordelijk alcohol gebruik, illegaal drug gebruik, gewelddadig gedrag of gelijk welk illegaal gedrag kan tot een vroegtijdig stopzetten van de activiteit leiden. In het geval de trip vroegtijdig beëindigd wordt voor één van deze redenen, heeft de klant geen recht op terugbetaling van de vistrip.

Belangrijk: Elke persoon die aan boord van een charter is, moet zich met een paspoort of identiteitskaart kunnen identificeren.

7. Disclaimer

Met inachtneming van de algemene voorwaarden, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade, betaling of contract als gevolg van defecten te wijten aan onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een totaal bedrag van de totale kosten van uw boeking zoals aangegeven in bevestigings e-mail (hetzij door een geval of een reeks van gevallen). Echter, noch wij, noch aan ons gelieerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor: (i) het verlies of enige bestraffende, bijzondere, indirecte of gevolgschade van de productie, winst, omzet, contracten en klanten verlies of beschadiging van de reputatie vorderingen en verliezen, (ii) fouten met betrekking tot informatie (beschrijving, inclusief de tarieven, beschikbaarheid en classificaties) van het charter beschikbaar op onze website, (iii) diensten of producten aangeboden door het handvest, (iv) verlies, schade of kosten (directe, indirecte, gevolgschade of bestraffende schade ) om te lijden, of betalen contract, voortvloeiend of verband houdend met het gebruik, onbeschikbaarheid of vertraging van onze webpagina, of (v) voor schade, verlies of kosten (personeelskosten: letsel, overlijden, schade aan eigendom, directe of indirecte, speciale, gevolgschade of bestraffende), leed, of contract betaling, hetzij door middel van handelingen (wetten), fouten, overtredingen, nalatigheid (bruto), opzettelijk wangedrag, weglatingen, defaults, objectieve verantwoordelijkheid buiten het contract (in zijn geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de charter (haar werknemers, bestuurders, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers of filialen), inclusief eventuele annulering (gedeeltelijke), overboeking, staking, daad van de natuur of anderen buiten onze controle.

8. Diversen

De software gebruikt op de pagina van tomscatch.com (en van partners) is eigendom van Tomscatch Charteres & Guides S.L. Geschillen. Op alle geschillen tussen TomsCatch Charters & Guides S.L. en de gebruiker van tomscatch.com is het Spaanse recht van toepassing. De rechtbank van Tarragona is uitsluitend bevoegd.

TomsCatch Charters & Guides S.L.